Kuća susreta

Osnivanje Kuće susreta u Potočarima daje priliku ljudima iz cijelog svijeta da upoznaju ljudska prava i univerzalne civilizacijske vrijednosti, rade istraživanja za naučne i akademske projekte, analiziraju društvene pojave i promovišu vrijednosti koje garantuju dobru i svijetlu budućnost.

Otvorena za sve ljude
spremne da uče

Ljudi će imati priliku da se upoznaju, uče jedni od drugih, dijele otkrića i znanja koja su u službi društvenog napretka, steknu vještine kako živjeti najbolju verziju sebe i kako postati aktivni građanin koji će služiti sa najboljim interesima svojoj zajednici.

Kuća susreta biće otvorena za sve ljude spremne da uče i dijele znanje, a kao međunarodna institucija otvoriće svoja vrata studentima, istraživačima i posjetiocima iz cijelog svijeta.

Naša misija

Kulturni, umjetnički, humanitarni, mirovni i naučni diskurs bit će dio programa Kuće susreta. Programe i aktivnosti pripremat će stručnjaci iz Bosne i Hercegovine – profesori, edukatori, istraživači, koji prate društvene promjene i sposobni su da definišu teme i materijale, kao i metode obrazovnog procesa imajući u vidu svjetske trendove. Programi i aktivnosti će se fokusirati na socijalnu pravdu, tranzicionu pravdu, univerzalne ljudske vrijednosti, ljudska prava, medijsku pismenost, kritičko mišljenje, aktivizam, književnost, muziku, film…

U Kući susreta ljudi će interaktivno učiti, sticati vještine koje će im pomoći da formiraju i iznesu lično mišljenje i imati priliku da svoje naučno-istraživačke teze zasnuju na primjeru društvenih promjena i društvenih pojava koje su bile dio novijeg vremena. Istorija zemalja regiona. Aktivnosti Kuće susrereta baziraće se na principima vršnjačke edukacije, što će posebno biti značajno prilikom susreta sa međunarodnim učesnicima.

Visokokvalitetni obrazovni, kulturni i umjetnički sadržaji pomoći će mladima da osjete svoju pripadnost svijetu univerzalnih ljudskih vrijednosti, bez obzira na njihovu etničku, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. Organizirat će se koncerti, filmske projekcije, festivali i međunarodni umjetnički susreti kako bi se poslala poruka da su ljudska prava univerzalna, neotuđiva i jednaka.
Energija koju će mladi generirati učenjem i zabavljanjem bit će prepoznatljiva, a njihovo sudjelovanje u programima Kuće susreta ujedno će biti prilika za slavlje života i radovanje novim saznanjima i otkrićima.

Kuću susreta osnovali su 2021-ve organizacija IFS Emmaus  i fondacija House of good tones.

Pozivamo Vas +

U Srebrenicu / Potočare, pogledajte naš rad, upoznajte ljude sa kojima radimo i grad u kojem radimo. Svoju posjetu možete prilagoditi svojim potrebama – to može biti edukativna, studijska, konferencijska, istraživačka posjeta ili putovanje osmišljeno za posjetu povijesnim i kulturno nasljeđe ovog dijela Evrope – a mi Vam možemo pomoći da odaberete najbolju opciju.
Nema boljeg mjesta od Srebrenice da dođete i osmislite načine za izgradnju mira i učenje o ljudskim pravima i demokratiji. Srebrenica je prelijep grad sa bogatim prirodnim resursima i teškim istorijskim teretom. Pozivamo vas da razvijate, naglašavate i podstičete osjećaj pripadnosti svijetu univerzalnih ljudskih vrijednosti, bez obzira na etničku, geografsku, nacionalnu, vjersku, društvenu i bilo koju drugu pripadnost.
Želimo da nam se pridružite na ovom jedinstvenom putovanju i ponovo učinite Srebrenicu gradom pogodnim za svoje građane; vratiti vjeru ljudi u kulturne, umjetničke i demokratske vrijednosti i širiti ideju o ljudskim pravima i slobodama na mjesta gdje su ta prava i slobode iznevjerene.

+ Programi

Nudimo nekoliko vrsta programa/posjeta, koji se mogu prilagoditi/prilagoditi potrebama grupa i pojedinaca.

Jedinstveni programi Kuće susreta koji mijenjaju život osmišljeni su na način da učesnicima i studentima pruže direktan uvid u život grada – Srebrenice – mjesta sa bogatim prirodnim bogatstvom i teškim istorijskim naslijeđem.

Odlučili smo otvoriti svoja vrata gostima iz cijelog svijeta; kreirati edukativni program za njih, pomoći im u istraživanju i omogućiti im uvid u društvene tokove u ovom dijelu Evrope.

Konačno, zbog same činjenice da se naše aktivnosti odvijaju u Srebrenici – koja je politički, istorijski i nacionalno najosjetljivije mjesto u Evropi – sve aktivnosti pozitivno utiču na obrazovne, kulturne i demokratske vrijednosti učesnika.
Posjeta Kući susreta namijenjena je studentima, mladim istraživačima, profesorima, umjetnicima, piscima, kulturnim radnicima, muzičarima, aktivistima, novinarima, nevladinim organizacijama… Želimo im pružiti priliku da se upoznaju s našim radom, da razviju svoja istraživanja i projekte, da iskoristimo kapacitete i resurse kojima raspolažemo u svrhu sticanja i razmjene znanja. Naši učenici će imati priliku da se upoznaju, uče jedni od drugih, upućuju jedni druge na ona otkrića i znanja koja su u službi društvenog napretka. Želimo da prepoznate i živite najbolje verzije sebe i mi ćemo vam pomoći u tome.

Lokacija i smještaji

Kuća susreta nalazi se u Potočarima. Ljepota prirode koja oduzima dah, gastronomska ponuda i blizina velikih gradova – Sarajeva, Mostara, Tuzle i drugih – učinit će boravak u Srebrenici osvježavajućom kočnicom u godini. Ujedno, boravak u Srebrenici je prilika za upoznavanje regije, običaja, kulture, problema i istorije ovog dijela Evrope.
Našim studentima i gostima na raspolaganju su apartmani, drvene kućice, moderan multimedijalni centar i restoran.
Radujemo se Vašem dolasku!

Podržana od