Kuća susreta

Osnivanje Kuće susreta u Potočarima daje priliku ljudima iz cijelog svijeta da upoznaju ljudska prava i univerzalne civilizacijske vrijednosti, rade istraživanja za naučne i akademske projekte, analiziraju društvene pojave i promovišu vrijednosti koje garantuju dobru i svijetlu budućnost.

Otvorena za sve ljude
spremne da uče

Ljudi kroz naše programe imaju priliku da se upoznaju, uče jedni od drugih, dijele otkrića i znanja koja su u službi društvenog napretka, steknu vještine kako živjeti najbolju verziju sebe i kako postati aktivni građanin koji će služiti sa najboljim interesima svojoj zajednici.

Kuća susreta biće otvorena za sve ljude spremne da uče i dijele znanje, a kao međunarodna institucija otvoriće svoja vrata studentima, istraživačima i posjetiocima iz cijelog svijeta.

Naša misija

Kulturni, umjetnički, humanitarni, mirovni i naučni diskurs je dio programa Kuće susreta. Programe i aktivnosti pripremaju stručnjaci iz Bosne i Hercegovine – profesori, edukatori, istraživači, koji prate društvene promjene i sposobni su da definišu teme i materijale, kao i metode obrazovnog procesa imajući u vidu svjetske trendove. Programi i aktivnosti su fokusirani na socijalnu pravdu, tranzicionu pravdu, univerzalne ljudske vrijednosti, ljudska prava, medijsku pismenost, kritičko mišljenje, aktivizam, književnost, muziku, film…

U Kući susreta ljudi imaju priliku interaktivno učiti, stjecati vještine koje će im pomoći u formiranju i iznošenju osobnog mišljenja te imati priliku temeljiti svoje znanstveno-istraživačke teze na primjeru društvenih promjena i društvenih pojava koje su bile dio nedavne povijesti zemalja regije. Aktivnosti Kuće susrereta baziraju se na principima vršnjačke edukacije, što ima poseban značaj prilikom susreta sa međunarodnim učesnicima.

Visokokvalitetni obrazovni, kulturni i umjetnički sadržaji daju priliku mladima da osjete svoju pripadnost svijetu univerzalnih ljudskih vrijednosti, bez obzira na njihovu etničku, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. Organizirat će se koncerti, filmske projekcije, festivali i međunarodni umjetnički susreti kako bi se poslala poruka da su ljudska prava univerzalna, neotuđiva i jednaka.

Energija koju mladi generiraju učenjem i zabavljanjem je prepoznatljiva, a njihovo sudjelovanje u programima Kuće susreta ujedno predstavlja priliku za slavlje života i radovanje novim saznanjima i otkrićima.

Kuću susreta osnovali su  organizacija IFS Emmaus  i fondacija House of good tones 2021. godine.

Pozivamo Vas +

U Srebrenicu / Potočare, pogledajte naš rad, upoznajte ljude sa kojima radimo i grad u kojem radimo. Svoju posjetu možete prilagoditi svojim potrebama – to može biti edukativna, studijska, konferencijska, istraživačka posjeta ili putovanje osmišljeno za posjetu povijesnim i kulturnim nasljeđem ovog dijela Evrope – a mi Vam možemo pomoći da odaberete najbolju opciju.

Nema boljeg mjesta od Srebrenice da dođete i osmislite načine za izgradnju mira i učenje o ljudskim pravima i demokratiji. Srebrenica je prelijep grad sa bogatim prirodnim resursima i teškim istorijskim teretom. Pozivamo vas da razvijate, naglašavate i podstičete osjećaj pripadnosti svijetu univerzalnih ljudskih vrijednosti, bez obzira na etničku, geografsku, nacionalnu, vjersku, društvenu i bilo koju drugu pripadnost.

Želimo da nam se pridružite na ovom jedinstvenom putovanju i ponovo učinite Srebrenicu gradom pogodnim za svoje građane; vratiti vjeru ljudi u kulturne, umjetničke i demokratske vrijednosti i širiti ideju o ljudskim pravima i slobodama na mjesta gdje su ta prava i slobode iznevjerene.

+ Programi

Nudimo nekoliko vrsta programa/posjeta, koji se mogu prilagoditi potrebama grupa i pojedinaca.

Jedinstveni programi Kuće susreta koji mijenjaju život osmišljeni su na način da učesnicima i studentima pruže direktan uvid u život grada – Srebrenice – mjesta sa bogatim prirodnim bogatstvom i teškim istorijskim naslijeđem.

Odlučili smo otvoriti svoja vrata gostima iz cijelog svijeta; kreirati edukativni program za njih, pomoći im u istraživanju i omogućiti im uvid u društvene tokove u ovom dijelu Evrope.

Konačno, zbog same činjenice da se naše aktivnosti odvijaju u Srebrenici – koja je politički, istorijski i nacionalno najosjetljivije mjesto u Evropi – sve aktivnosti pozitivno utiču na obrazovne, kulturne i demokratske vrijednosti učesnika.

Posjeta Kući susreta namijenjena je studentima, mladim istraživačima, profesorima, umjetnicima, piscima, kulturnim radnicima, muzičarima, aktivistima, novinarima, nevladinim organizacijama… Pružamo im priliku da se upoznaju s našim radom, da razviju svoja istraživanja i projekte, te iskoriste kapacitete i resurse kojima raspolažemo u svrhu sticanja i razmjene znanja. Naši učenici imaju priliku da se upoznaju, uče jedni od drugih, upućuju jedni druge na ona otkrića i znanja koja su u službi društvenog napretka. Želimo da prepoznate i živite najbolje verzije sebe i mi ćemo vam pomoći u tome.

Lokacija i smještaji

Kuća susreta nalazi se u Potočarima. Ljepota prirode koja oduzima dah, gastronomska ponuda i blizina velikih gradova – Sarajeva, Mostara, Tuzle i drugih – učinit će boravak u Srebrenici osvježavajućom kočnicom u godini. Ujedno, boravak u Srebrenici je prilika za upoznavanje regije, običaja, kulture, problema i istorije ovog dijela Evrope.
Našim studentima i gostima na raspolaganju su apartmani, drvene kućice, moderan multimedijalni centar i restoran.
Radujemo se Vašem dolasku!

Podržana od